Belépés

E-mail: Jelszó:
Waldorf óvodai nevelési program

A Waldorf-óvodapedagógia a gyermek teljes emberi méltóságát, a felnőttel egyenrangú szellemi individualitásának szabadságát tiszteli. Az óvoda egésze mint értelmes, áttekinthető világ veszi körül a gyereket úgy, hogy a kisgyerekkor sajátos képességei (teljes figyelem az érzékelésben, utánzásos tanulás, fantáziadús játék stb.) érvényesülhessenek. Az óvónő figyelmes, szeretetteljes együttélést vállal a gyerekekkel, biztosítja számukra az egészséges tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezetet. Jó minőségű testi, lelki és szellemi táplálékokkal erősíti a gyermek belső aktivitását, individuális fejlődését differenciált módon segíti, és felvállalja a minden fejlődéssel együtt járó kríziseket is. Tudván, hogy egy jó, védett gyermekkor az egész életre felkészít.

 

A nevelés célja: a gyermek fejlődő belső világát védeni, ápolni és erősíteni, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg kreatív legyen, képessé váljon arra, hogy környezetét emberségesebbé tegye.

 
A WOP program a Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógiai emberképen alapszik. Alapelve az óvodáskorra jellemző utánzásos tanulás, ami az óvónők mintaképül szolgáló tevékenysége által fejlődik ki a gyermekek szabad játékában.

Az óvónő segíti, hogy a gyermekben működő természetes erők szabadon fejlődjenek a különböző tevékenységekben. A természetes anyagokból készített egyszerű játékeszközök komplex élményeket nyújtanak a gyermek érzékelésének, fantáziájának, játékának. Művészeti tevékenységekkel gazdagítja a gyermek alkotókészségét. Az ünnepek, mesék, versek, dalok adják az óvodai élet tartalmát, s gazdagítják a gyermek szókincsét. Az óvoda életét meghatározza a hagyományos családi háztartás tevékenységköre. Az óvodai csoportokban a gyerekek élő közösséget képeznek, amiben minden személyiség kibontakoztatására szükség van, ezek a folyamatok ébresztik fel a gyermek szociális érzékelő képességét.

 

A Waldorf óvodai csoport vegyes életkorú. A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok vissza-visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban, ezzel nyújtva jelentős érzelmi biztonságot a gyermeknek. Havonta általában egy témakörrel találkoznak a gyerekek, egy időszak mindig ünneppel zárul. Az ünnepet hosszabb készülődés előzi meg, ami egyben a napi tevékenységek tartalmát is megadja.

 

A Waldorf óvodai programot ajánljuk mindenkinek aki azonosulni tud és akar a Waldorf-pedagógia alapelveivel és célkitűzéseivel. A szülők és az óvoda pedagógusai kölcsönös együttműködést ajánlanak fel – a gyermek fejlődésének érdekében – egymásnak, és fogadnak el egymástól. Közös utat vállalnak fel, s azt is, hogy ebben a folyamatban ők maguk is fejlődnek.

 

A Waldorf-óvoda a gyermek érettségi szintjét veszi figyelembe az óvodai felvételkor és az iskolakezdés időpontjának meghatározásakor; az óvodaérettség általában a gyermekek negyedik, az iskolaérettség a hetedik életévükben következik be.

 

A Waldorf-pedagógia fontosnak tartja, hogy a családok közösen viseljék az óvoda anyagi terheit, szociális lehetőségeik arányának megfelelően. Alapelv az, hogy a gyermek felvételéről döntő óvónő kizárólag a pedagógiai szempontokat veszi figyelembe a felvételnél, anyagi okok miatt senki sem kerülhet hátrányba.

 
A szerzők által megállapított programalkalmazói kritériumok a következők:
- A Waldorf-óvodában a csoportvezető óvónőnek rendelkeznie kell felsőfokú óvodapedagógusi diplomával, valamint a Waldorf Óvodák Nemzetközi Szövetsége által elismert elméleti és gyakorlati képesítéssel. (Magyarországon ezt a solymári Waldorf Óvodapedagógiai Szeminárium adja meg.) A csoport másik óvónője – amennyiben nem rendelkezik a fent említett képesítéssel – folyamatosan szerezze meg.
- A szülők igényeljék gyermekük számára a Waldorf-pedagógiát. Akarjanak és tudjanak együttműködni a csoportvezető óvónővel.
- Az induló Waldorf-óvodai csoport kapcsolódjon be a regionális, országos, és nemzetközi szinteken folyó közös pedagógiai munkába, ami szakmailag segíti és támogatja.
 
A programkidolgozók a Solymári Waldorf Óvoda óvónői:
Annette Stroteich, dr. Takácsné Ivaskó Ilona, Strazicky Ágnes.
Cím: Solymári Waldorf Óvoda 2083 Solymár, Panoráma utca 5–7. Tel.: (26) 360-306.
 
Közreműködők: Jakab Tibor belgyógyász, Mesterházi Zsuzsa főiskolai docens, dr. Vekerdy Tamás pszichológus. A magyar Waldorf-óvónők munkacsoportja. A solymári Waldorf-óvoda szülői.

A programról információk, gyakorlati tapasztalatok beszerezhetőek a következő helyeken:

Waldorf-óvodapedagógiai Szeminárium Solymár,

Levélcím: 2083 Solymár, Panoráma utca 5–7.
A hazai Waldorf-óvodákban: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Dunakeszi, Fót, Gödöllő, Gyöngyöstarján, Győr, Hódmezővásárhely, Miskolc, Nagykovácsi, Piliscsaba, Sárospatak, Tatabánya, Vác, Veszprém.
Internationale Vereinigung der Waldorfkinderg„rten (A Waldorf-óvodák Nemzetközi Szövetsége) Németország, 70166, Stuttgart Heubergstrasse 11.
 

A részletesen itt olvasható:  Waldorf-óvodapedagógiai program.

 

 

minősített tanterv       OKI97ÓV

 

 

Forrás: Országos Közoktatási Intézet

 Küldje el ismerősének!       Nyomtatható változat

Iwiw Facebook StartlapTöbb cikk a óvodai programok rovatban. Több cikk a óvodai programok rovatban.


Adatvédelem | Impresszum | Együttműködés | Médiaajánlat

© 2006-2016 ovodatar.hu, Minden jog fenntartva.

Honlapfejlesztés: radírSoft Bt. | Létező honlap átalakítása, újratervezése: www.nagyhonlapatalakitas.hu